Diaconie
In dit gedeelte vindt u informatie over de activiteiten van de diaconie.

Activiteiten van de Diaconie

De Vaassense Diaconie vervult een belangrijke rol in de Vaassense samenleving. Ze steunt mensen die het nodig hebben en heeft daarbij ook aandacht voor de nood in rest van de wereld. Veel van dit werk vindt onopvallend plaats. Want het past een kerkelijke gemeente niet zich hierbij op de borst te kloppen.

ImageMaatschappelijk vervult de Diaconie ook haar rol. Ze maakt onder meer deel uit van het Diaconaal Netwerk in de Gemeente Epe, waarin ze sinds 1998 samen met de andere Diaconieën samenwerkt en met de burgerlijke gemeente het regionale beleid probeert vorm te geven.

Voor de diaconale geldwerving heeft de Diaconie, naaste de collectes tijdens de erediensten wel een aantal acties georganiseerd:

  1. Op Paaszondag organiseert de Diaconie een Paasontbijt. Hieraan nemen veel mensen deel.
  2. Na de Startdienst, die in september wordt gehouden, wordt rond het middaguur een lunch geserveerd;
  3. Jaarlijks wordt in oktober een ontbijtactie gehouden. Mensen kunnen voor een klein bedrag een (aantal) ontbijtje(s) bestellen, dat op een zaterdagmorgen thuis wordt bezorgd;
  4. In december ontvangen alle Vaassenaren, die ouder zijn dan 75 jaar een attentie namens de gezamenlijke kerken.

De Hervormde Diaconie werkt nauw samen met de Diaconie van de plaatselijke Gereformeerde Kerk.

 
2009-02-08 Collecte voor Stichting De Hoop

De Hoop gelooft niet in hopeloze gevallen. Voor ieder mens is er hulp mogelijk hoe groot de nood ook is. Zij helpt mensen, niet door te leren leven met het probleem, maar door problemen op te lossen.
Naast opvang en behandeling van verslaafden biedt zij ook hulp aan mensen met psychosociale problemen. Na verblijf in één van de centra kunnen cliënten maximaal een jaar begeleid zelfstandig wonen. De hulp die De Hoop biedt, is gebaseerd op bijbelse principes. De stichting gelooft net als wij dat ieder mens waardevol is in Gods ogen, daarom steunen wij het goede werk van deze stichting van harte. Meer weten kijk op www.DeHoop.org of vraag één van de diakenen.

 
2009-02-01 Collecte voor Werelddiaconaat

Deze collecte is bestemd voor een project van Kerk in Actie in het noorden van Birma. Hier werkt de christelijke organisatie World Concern samen met de landbouwers hard aan het verbeteren van de voedselzekerheid in het land. World Concern leert de boeren hoe zij door het toepassen van duurzame  landbouwmethodes hun opbrengst kunnen vergroten. Ook zorgt zij voor materiaal zoals zaaigoed. Verder is zij nog actief op het gebied van microkrediet, natuurbeheer en gezondheidszorg.
Dankzij het werk van World Concern krijgen de boeren in Birma een beter bestaan en kunnen zij op  eigen benen staan!

Steun met ons het goede werk van Kerk in Actie (de wederopbouw in Birma).